Niewiele się mówi, a jeszcze mniej pisze, o tzw. POROZUMIENIU MIĘDZYGMINNYM, jakie władze miasta, w naszym imieniu, zawarły przed ponad rokiem z gminą Lubań. A sprawie należy się przyjrzeć uważniej, choćby ze względu na to, że zawiera ono kuriozalny wręcz brak zapisów, zabezpieczających interesy mieszkańców Zgorzelca…


Zadziwiający dokument ten zobowiązuje nas, jako gminę, do wpłacenia 1,5 mln zł. (płatne w 3 transzach), na rzecz rozbudowy instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu i jej eksploatacji. Pół miliona zapłaciliśmy już w zeszłym roku, kolejne pół mln zł. wpłacimy do czerwca br. a następne pół do marca roku przyszłego.

(czytaj dalej…)